Trke  English  Arabic  Russian    
Предприятия Наше видение Наша миссия Человеческие ресурсы
Обслуживание Клиентов

 Firma Profili
  Misyonumuz
  Our Vision
 Kalite
 Teknik Bilgiler
 retim Tesisimiz
 Elektrik
 Pano
 Taahht
 
Firma Profili

Her çeit elektrik malzemelerin toptan, perakende sat ve ayrca resmi ve özel kurulularn taahhüt elektrik tesisat yapm ileri yapmak amacyla 1980 ylnda ahs ortakl olarak kurulan Özolgun Elektrik, 1997 ylnda sermaye irketine dönütürülerek, Özolgun Elektrik naat Gda San. Tic. Ltd. ti. adn almtr.

2001 ylnda pano üretimine balayan kuruluumuz pano üretiminin yan sra, müterilerden gelen özel talepler dorultusunda özel tip pano üretimine de büyük bir hzla devam etmitir.

Kalite ve müteri taleplerini standartlara uygunluk kouluyla karlamay kural edinen firmamz, teknoloji kullanmn ve üretim standartn yükseltmeyi temel kural olarak benimsemi, bu sürecin sonunda sektörel deneyimi ile pazarda hakl bir ün kazanm ve yerel birçok üretici tarafndan da izlenir duruma gelmitir.

ç piyasann elektrik pano ihtiyacn karlamaya yönelerek uzmanln, teknolojiyi izlemekteki duyarllyla birletirmi, iç pazarda varln kantlayarak pazarn isteklerine cevap verebilir, deneyim, bilgi ve kalite düzeyine ulamtr.

Özolgun Elektrik naat Gda Sanayi Ticaret Ltd. ti., deneyimli proje yönetimi ile problemlere çözüm salayc ve sistem gelitirici, güvenilir bir altyüklenici ve sektörün önde gelen firmalarn stratejik orta olmay kendine vizyon edinmitir.

Tüm düzenlemelerdeki çalmalarn her biri kendi ürettii ürün ve sunduu hizmetin kalitesinden kendisi sorumludur, kendi kalite kontrolcüsüdür. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi devaml yükseltilmekte ve kalite bilincini özümsemi çalmalarmz da firmamzn vazgeçilmez bir parças olarak yer almaktadr. TSE ve ISO:9001:2000 belgelerini almakla da kalite bilincini kantlamtr.

Misyonumuz; Herkese, her yerde ve her zaman elektrik ve panonun en mükemmel imkânlarn vermek...

Özolgun Elektrik Ltd. ti. faaliyet yürüttüü ticari ve endüstriyel binalar, sanayi, enerji ve altyap pazarlar için kapsaml, yenilikçi ve farkl çözümler üretebilmek amacyla her alanda snrlarn zorlayarak "güç ve kontrol" alannda en önde gelen kurulu olmay hedefliyor.

Kazanlm baarlarla yetinmemek, hep daha iyisini sunmak Özolgun Elektrik Ltd. ti. kültürünün bir parças. Çünkü, amaç mükemmellik. Her geçen gün ürün ve hizmet kapsamn cesaretle geniletiyor, yeni büyüme olanaklarn artryor.

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, sat sonras hizmetlerimizle saladmz güvenirlilik ve yüksek i ahlakmz ile müterilerin ilk tercihi olarak, çalanlarmz, hissedarlarmz ve müterilerimiz için deer yaratan bir irket olmak. Müteri ihtiyaç ve beklentilerini tam ve sürekli olarak karlayabilecek üstün kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleri en ekonomik ekilde üretmek.

Vizyonumuz; Elektrik, dün olduu gibi bugün de gelecein vazgeçilmez enerjisi olma yolunda. Artan talepler, deien elektrik enerjisi üretim teknikleri, yeni uygulamalar ve giderek daha entegre hale gelen yeni sistemler oluturmak. Elektrik teknolojisi noktasnda esnek, güvenilir ve temiz elektrik sistemleri günlük hayatmzda kullandmz her hizmet ve ürünün yaratlmasnda vazgeçilmez bir rol oynamak.

Çada ve verimli bir irket yapsyla, sektöründe marka olmu, kalite ve müteri memnuniyetinden ödün vermeyen, gelien teknolojileri yakndan takip eden, personel eitimiyle sürekli geliime odaklanm, dünya standartlarnda güçlü ve lider kurulu olmak.